Bezpieczeństwo pracy

Realizując misję UAB "COS LT” – polepszenie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników na zakładach, dążymy do udzielenia kierownictwu zakładów profesjonalnej informacji w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia.

Część 1 artykułu 12 ustawy o bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników Litewskiej Republice (Žin., 2003, Nr. 70-3170) przewiduje, że „Pracodawca”, dążąc do zabezpieczenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, powołuje jednego lub więcej specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników, lub organizuje służbę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników <...>. Jeśli w zakładzie takich osób nie ma lub ich nie starcza dla odpowiedniego organizowania środków prewencyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, pracodawca może zawrzeć umowę  z <…> osobą prawną <...> o wykonanie funkcji służby zdrowia lub ich części w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. W każdym przypadku specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, biorąc pod uwagę rodzaj ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa, liczbę pracowników oraz ryzyko zawodowe, musi być dostatecznie, żeby oni mogli w zakładzie organizować środki prewencyjne bezpieczeństwa i zdrowia pracowników”.

Specjaliści UAB "COS LT”stale obserwują zmiany na rynku i w aktach prawnych, dlatego dokładnie identyfikują potrzeby klientów i na nie reagują, dążąc do usprawiedliwienia oczekiwań klientów.

  • Zmniejszenie odpowiedzialności;
  • usunięcie trosk;
  • bezpieczne środowisko pracy;
  • rozwiązanie powstałych problemów;
  • rozwój pomyślnej i obiecującej przedsiębiorczości.
  • Kodeks Pracy Litewskiej Republiki, Ustawa bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz inne akta prawne obowiązują pracodawcę do zabezpieczenia pracownikom bezpiecznych warunków pracy.

UAB "COS LT”udziela konsultacji:

  • O wszystkich problemach bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, bezpieczeństwa pożarowego oraz cywilnego bezpieczeństwa.
  • O problemach prawa pracy, roboczych rad, zawarcia kolektywnych umów.

 

Mieć pytanie? Skontaktuj się z nami:+37068963902lub

Skontaktuj się z nami

* - Pola obowiązkowe