Bezpieczeństwa pożarowego w miejscu pracy

Kierownictwo działających w LR przedsiębiorstw, urzędów i organizacji muszą zapewnić wykonanie aktów prawnych, regulujących bezpieczeństwo przeciwpożarowe na obiekcie oraz wprowadzić przeciwpożarowy reżym w tym obiekcie.

Program nauczania o przeciwpożarowej ochronie muszą wysłuchać kierownik lub pracownik takiego przedsiębiorstwa, urzędu lub organizacji, które odpowiadają potwierdzonym przez ministra spraw wewnętrznych kryteriom, kierownik lub pracownik takiego urzędu lub organizacji, któremu kierownik poleci kontrolowanie stanu przeciwpożarowego obiektu oraz zastosowanie środków dla wykonania wymogów przeciwpożarowego bezpieczeństwa.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w miejscu pracy

Mieć pytanie? Skontaktuj się z nami:+37068963902lub

Skontaktuj się z nami

* - Pola obowiązkowe