Uśugi inżynierskie

Techniczna obsługa budynków:

Ustawa budownictwa Litewskiej Republiki z dnia 19 marca 1996 r. Nr. I-1240, art. 41; Techniczny regulamin budownictwa STR 01.12.07:2004 „Przepisy technicznego nadzoru nad budowlami, kwalifikacyjne wymogi od technicznych dozorców budowli, formy dokumentów nadzoru technicznego budynków oraz opis porządku ich wypełnienia lub chronienia”, potwierdzony przez rozporządzenie ministra środowiska Litewskiej Republiki z dnia 21 czerwca 2004 r. Nr. D1-347, 30 k.; potwierdzone przez rozporządzenie ministra środowiska Litewskiej Republiki Nr. D1-552 z dnia 22 października 2008 r. wymogi zmian technicznego regulaminu budynków STR 01.1207:2004 „Przepisy technicznego nadzoru nad budowlami, kwalifikacyjne wymogi od technicznych nadzorców budowlanych, formy dokumentów technicznego nadzoru budowli oraz opis porządku ich wypełnienia i chronienia”.

Chcąc pomniejszyć Waszą troskę, zapewnić bezpieczne eksploatowanie budowli w ciągu ekonomicznie uzasadnionego użycia, uchronić od możliwych konfliktów z wykonującymi kontrolę nad użyciem budowli państwowymi instytucjami, my oferujemy prowadzenie w Waszym zakładzie technicznego nadzoru nad budowlami.

 • Powołany przez UAB "COS LT" techniczny nadzorca nad budowlami podczas stałej obserwacji wizualnie będzie sprawdzał podstawowe konstrukcje budowli, zanotuje zauważone defekty, niebezpieczeństwo awaryjne lub zawalenia oraz zaproponuje środki ich usunięcia;
 • będzie rejestrował zauważone podczas stałych obserwacji defekty konstrukcji lub inżynieryjnych urządzeń w dzienniku nadzoru nad budowlą;
 • będzie organizował coroczne, nadzwyczajne oględziny, podczas których komisja fachowców (kierownik komisji atestowany i posiadający kwalifikacyjne świadectwo kierownika podstawowej dziedziny technicznej działalności w budownictwie) wykona detalicznego przeglądu sprawdzenia podstawowych konstrukcji budowli oraz inżynieryjnego urządzenia, ustali niezbędność badań budowlanych, defekty budowli, niezbędność robót remontowych oraz przedstawi akt przeglądu budowli;
 • oszacuje jakość stałych obserwacji;
 • organizuje badania istniejących budowli;
 • wypełni techniczny paszport budowli;

 Cel technicznego przeglądu budowli – zapewnienie ustalonych przez Ustawę budownictwa oraz wymogi technicznych przepisów w ciągu całego ekonomicznie uzasadnionego użycia budowli.

Techniczny nadzór budowli zawiera:

 • stałą obserwację stanu budowli;
 • okresowe i specjalistyczne przeglądy budowli;
 • organizowanie remontu (zwykłego lub kapitalnego).

Stałą obserwację budowli wykonuje się nie rzadziej jak raz na miesiąc, obserwację wykonuje techniczny nadzorca budowli lub, jeśli techniczny nadzorca jest osobą prawną, pracownik, któremu polecono wykonanie stałej obserwacji budowli. Podczas stałej obserwacji wizualnie są sprawdzane podstawowe konstrukcje budowli, notowane wykryte defekty, niebezpieczeństwo awarii lub zawalenia się, oraz przewiduje się środki ich usunięcia, sprawdza się stan urządzeń lub środków ochrony przeciwpożarowej, stan sanitarny pomieszczeń i środowiska.

Okresowe i specjalistyczne przeglądy budowli zawierają:

Coroczne przeglądy budowli, odrębnych ich konstrukcji oraz urządzeń inżynieryjnych, które są wykonywane po zakończeniu zimowego sezonu (biorąc pod uwagę osobliwości użycia budowli oraz przed rozpoczęciem zimowego sezonu).

Techniczny nadzór nad domem mieszkalnym.

Użycia i nadzoru mieszkalnego domu obowiązujące wymogi oraz porządek ich realizacji ustala techniczny regulamin STR 1.12.05:2002 „Obowiązkowe wymogi użycia i nadzoru domów mieszkalnych i porządek ich realizacji” (Žin., 2002, Nr. 81-3504), który jest obowiązkowy dla właścicieli domów mieszkalnych, wspólnot domów wielorodzinnych (trzech i więcej mieszkań), przedsiębiorstwom, wykonującym nadzór nad domami wielorodzinnymi, zgodnie z umowami z właścicielami (współwłaścicielami) tych domów lub wspólnotami właścicieli wielorodzinnych domów.

Techniczny nadzór nad niemieszkalnymi budynkami

Techniczny nadzór nad budynkami niemieszkalnymi musi być wykonywany, zgodnie z technicznym regulaminem budowli STR 1.12.07:2004 „Przepisy technicznego nadzoru nad budynkami, kwalifikacyjne wymogi od technicznych dozorców budynków, formy dokumentów technicznego nadzoru nad budynkami oraz opis ich wypełnienia i przechowywania (Žin., 2004, Nr. 98-3658).

Nadzór nad elektryczną gospodarką:

Dozór elektrycznej gospodarki (wykonanie funkcji osoby, odpowiedzialnej za elektryczną gospodarkę). Dla urządzeń elektrycznych każdego użytkownika musi być wydzielona atestowana osoba, odpowiedzialna za elektryczną gospodarkę, jeśli moc posiadanych elektrycznych urządzeń  jest dozwolona, przy wpuście trójfazowym jest większa od 30 kW. (Przepisy bezpieczeństwa użycia urządzeń elektrycznych, potwierdzone przez ministra gospodarki Litewskiej Republiki rozporządzenie, Nr. 4-432, z dnia 26-11-2044).

Wyznaczony przez UAB "COS LT" atestowany inżynier, w Waszym przedsiębiorstwie:

 • wykona przeglądy elektrycznych urządzeń;
 • będzie kontrolował, jak pracownicy wykonują wymagania ochrony przed prądem elektrycznym;
 • będzie informował administrację o przyjętych nowych normatywnych dokumentach o ochronie w branży elektrycznej;
 • będzie przedstawiał środki polepszenia stanu ochrony przed prądem elektrycznym;
 • będzie wypełniał niezbędne dzienniki;
 • sporządzi harmonogram technicznych przeglądów urządzeń elektrycznych oraz badań profilaktycznych;
 • będzie prowadził ewidencję użycia energii elektrycznej, przedstawi dokumenty sprawozdawcze;
 • organizuje nauczanie i atestowanie pracowników energetyki;
 • przygotuje służbowy regulamin pracowników energetyki;
 • organizuje zaopatrzenie w znaki i dzienniki;
 • organizuje zaopatrzenie osobistymi środkami ochrony przez elektrycznym prądem, w ustaloną periodyczność organizuje ich kontrolę;
 • organizuje pomiary oporności elektrycznej oraz sporządzenie schematów zasilania elektryczności.

Usługi inżynieryjne (konserwacja techniczna budynków)

Mieć pytanie? Skontaktuj się z nami:+37068963902lub

Skontaktuj się z nami

* - Pola obowiązkowe