Zakres szkolenia bezpieczeostwa pożarowego dla zarządców firm, podmiotów i organizacji

Organizowane są kursy bezpieczeostwa pożarowego i ich celem jest wprowadzenie do prawa bezpieczeostwa pożarowego, organizacji przeciwpożarowej, instytucji, organizacji organizacji, sprzętu przeciwpożarowego, organizacji przeciwpożarowej, praw głowy obiektów i obowiązków w dziedzinie bezpieczeostwa pożarowego, odpowiedzialności za naruszenie wymogów bezpieczeostwa pożarowego. Szkolenie bezpieczeostwa pożarowego trwa przynajmniej 8 godzin. Po ukooczeniu programu, organizuje się egzamin koocowy.

Statystyki pożarów w kraju. Główne przyczyny pożaru (1 godzina). Prawo bezpieczeostwa pożarowego (1 godzina). Procedura organizacji bezpieczeostwa pożarowego w przedsiębiorstwie, instytucji, organizacji (2 godziny). Sprzęt przeciwpożarowy (2 godziny). Organizacja przeciwpożarowa. Czynności pracowników w razie pożaru (1 godzina). Prawa i obowiązki zarządców firmy w dziedzinie bezpieczeostwa pożarowego. Odpowiedzialnośd za naruszenie prawa bezpieczeostwa pożarowego (1 godzina). Szkolenie wstępnie z udziałem strażaków To szkolenie bezpieczeostwa pożarowego jest zaprojektowane dla osób lub pracowników przedsiębiorstwa, zakładów, organizacji i zawiera użycie pierwszorzędnych sprzętów przeciwpożarowych (gaśnic itp.). Główna częśd programu jest poświęcona praktycznym sesjom szkoleniowym. Czas trwania 4 godziny. Osoby, które ukooczyły szkolenie w zakresie tego programu i zdały egzamin koocowy otrzymają certyfikat ukooczenia programu szkoleniowego.

cdc

Mieć pytanie? Skontaktuj się z nami:+37068963902lub

Skontaktuj się z nami

* - Pola obowiązkowe