Wdrożenie ISO

JSC "COS LT" oferuje:

Audyt wstępny:

 • pierwsza faza audytu – analiza dokumentów, wstępna wizyta;
 • druga faza audytu – audyt certyfikacyjny;
 • Nadzór Certyfikacji – Audyty nadzorowe wykonuje się przynajmniej raz w roku.
 • Audyt recertyfikacyjny.

Jak implementuje się standardy ISO?

Cztery główne fazy implementacji systemu jakości:

 1. Zdefiniuj esencję twojej działalności, cele twojej działalności.
 2. Opisz, jak można je wprowadzid.
 3. Pracuj zgodnie z opisem.
 4. Udowodnij, że pracujesz zgodnie z opisem

Instalacja Systemu Zarządzania jakością:

 1. Analiza obecnej sytuacji firmy.
 2. Identyfikacja procesów, określenie wskaźników wydajności procesów i pomiarów
 3. Przygotowywanie dokumentacji systemu zarządzania jakością.
 4. Implementacja systemu zarządzania jakością w firmie.
 5. Przeprowadzanie wewnętrznego audytu.
 6. Implementacja usprawnieo.
 7. Wybór Organizacji Certyfikacyjnej i Przygotowanie do Certyfikacji
 8. Certyfikacja systemu zarządzania jakością.

Jak długo trwa proces instalacji?

W zależności od rozmiaru firmy, dojrzałości i złożoności działalności, jej celów, zajmuje to z reguły 6-8-10 miesięcy.

WSPÓŁPRACA Z "COSCRETE" UAB

Consulting, szkolenie jest dostosowane do sytuacji i charakterystyki firmy. Na czele projektu stoją doświadczeni konsultanci z doświadczeniem w implementacji systemów zarządzania jakością. Twoja firma otrzyma najlepsze pomysły związane z pracą zespołową i entuzjazmem pracowników.

Pracownicy firmy będą aktywni w rozwoju swojej organizacji, optymalnych rozwiązao tworzenia dokumentów i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy.

Mieć pytanie? Skontaktuj się z nami:+37068963902lub

Skontaktuj się z nami

* - Pola obowiązkowe