UAB "Cos LT" działalnośći

UAB "COS LT”. Podstawowa nasza działalność: badanie i oszacowanie profesjonalnego ryzyka, usługi akredytowanego laboratorium, przeciwpożarowa, cywilna ochrona, ochrona środowiska, nauczanie, akustyka akustyczna, pomiary szczelnośc, pomieszczeń mieszkalnych i usługi inżynieryjne.

 

Misja:polepszenie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników na zakładach, przez udzielenie profesjonalnych oraz jakościowych konsultacyjnych usług, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów.

 

Wizja: aktywna i niezawodna międzynarodowa konsultacyjna kompania, przez swoją kompetencję uzasadniająca wysoką kwalifikację pracowników, posiadająca doświadczenie, zaufanie klientów i społeczeństwa, dążąca do zadośćuczynienia wszelkich potrzeb i oczekiwań użytkowników.

 

Główną działalnością firmy UAB "COS LT":są szkolenia, bezpieczeństwo i higiena pracy (bezpieczeństwo pracy), prawo pracy, służba bezpieczeństwa, bezpieczeństwo elektryczne, ochrona ludności, ochrona środowiska, profesjonalne badania i ocena ryzyka, konserwacja elektryczności, ciepła i gazu, usługi inżynieryjne.

Mieć pytanie? Skontaktuj się z nami:+37068963902lub

Skontaktuj się z nami

* - Pola obowiązkowe