Prawo ochrona środowiska

Celem prawa środowiskowego jest zachowanie środowiska naturalnego, utrzymywanie funkcjonalności (ekosystemów), regulacja działalności gospodarczej podczas ustanawiania standardów ekologicznych. Specjaliści UAB "Coscrete" mogą analizowad akty prawne oraz orzecznictwo, przygotowywad dokumenty zgodnie z aktami prawnymi organów ds. środowiskowych Litwy i Unii Europejskiej, a także dokumenty związane z kompetencjami innych instytucji. Nasi pracownicy systematycznie analizują prawo UE oraz narodowe i adaptują przepisy ds. środowiska do twojej sytuacji.

KONSULTACJE

  • PRZEGLĄD LEGISLACYJNY NADZORU I EWALUACJI ŚRODOWISKOWEJ.
  • EFEKTY ŚRODOWISKOWE REGULACJI PRAWNEJ.
  • ZINTEGROWANA PRAWNA REGULACJA ŚRODOWISKOWA.
  • O UŻYTKU I OCHRONIE ZASOBÓW NATURALNYCH.

ROZWIĄZANIE ŚRODOWISKOWE PRAWA I OBOWIĄZKI. PRZERWY I ODPOWIEDZIALNOŚD PRAWNA

 

Pojęcie sporów środowiskowych, powodów i procedury decyzyjnej.

Procedura rozstrzygania administracyjnych (pozasądowych) sporów środowiskowych.

Sądowe rozstrzyganie sporów środowiskowych.

Wyznaczanie jurysdykcji (jurysdykcji) sądów.

Mieć pytanie? Skontaktuj się z nami:+37068963902lub

Skontaktuj się z nami

* - Pola obowiązkowe