PRZYGOTOWYWANA PREZ DOKUMENTACJA

Realizując misję UAB "COS LT" - polepszenie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w przedsiębiorstwach dążymy do udzielenia profesjonalnej informacji kierownikom przedsiębiorstw o problemach bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

UAB "COS LT" konsultuje:

O wszystkich zagadnieniach bezpieczeństwa i zdrowia pracowników przedsiębiorstwa, o problemach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa cywilnego; o problemach prawa pracy, rad pracowników,  umów.

UAB "COS LT" specjaliści ciągle obserwują zmiany na rynku oraz aktów prawnych, dlatego dokładnie identyfikują potrzeby klientów i szybko na nie reagują, dążąc do zadośćuczynienia nadziei klienta.

Przygotowywana przez UAB "COS LT"dokumentacja:

 • Przygotowanie dokumentów na podstawie listów Głównego państwowego inspektora pracy:
 • Przygotowanie projektu kolektywnej umowy oraz innych związanych dokumentów;
 • Przygotowanie dokumentów służby bezpieczeństwa i zdrowia pracowników;
 • Przepisy służby bezpieczeństwa i zdrowia pracowników;
 • Opis obowiązków kierownika przedsiębiorstwa, pełniącego funkcje służby bezpieczeństwa i zdrowia pracowników;
 • Przepisy (opis) obowiązków pracownika, pełniącego funkcje służby bezpieczeństwa i zdrowia pracowników;
 • Przygotowanie przepisów komitetu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników;
 • Przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa i zdrowia pracowników;
 • Przepisy porządku pracy;
 • Przygotowanie instrukcji przeciwpożarowego bezpieczeństwa;
 • Moduł ustalenia nietrzeźwości lub zamroczenia pracowników;
 • Dokumenty realizacji środków prewencyjnych ryzyka w pracy, powstającego z powodu  nietrzeźwości i z tym związanych nieszczęśliwych wypadków w pracy  (awarii) (V-181).
 • Przygotowanie służbowych przepisów pracowników.
 • Listy kontyngentu dla profilaktycznej kontroli zdrowia.
 • Wybór modułu wyposażenia pracowników w osobiste środki ochrony.
 • Przygotowanie modułu wyborów rad pracy.
 • Nakreślenie planów ewakuacji.
 • Nakreślenie schematu ruchu transportu na terenie.
 • Inne dokumenty.

COS LT pomaga podstawowej dokumentacji zdrowia i bezpie...

Coscrete pomaga podstawowej dokumentacji zdrowia i bezpie...

Mieć pytanie? Skontaktuj się z nami:+37068963902lub

Skontaktuj się z nami

* - Pola obowiązkowe