OSZACOWANIA PROFESJONALNEGO RYZYKA

Zgodnie z kodeksem pracy Litewskiej Republiki, ustawą o bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników, regulaminami szacowania ryzyka profesjonalnego, pracodawca ma obowiązek stworzenia pracownikom bezpiecznych i nieszkodliwych dla zdrowia warunków pracy, podczas realizacji  tego obowiązku, od dnia 1 stycznia 2004 r. obowiązkowo musi być wykonane oszacowanie profesjonalnego ryzyka – oszacowanie istniejącego lub możliwego procesu oddziaływania czynników ryzyka, podczas którego identyfikuje się istniejące lub możliwe ryzyko, wykonują się badania fizyczne, ustala się ryzyko oraz podejmują się decyzje, ryzyko jest do przyjęcia, czy nie.

Cel oszacowania profesjonalnego ryzyka – ustalenie i oszacowanie istniejącego lub możliwego ryzyka w pracy, czy jest możliwość usunięcia tego ryzyka, a jeśli nie ma możliwości, wprowadzić środki zapobiegawcze, aby uchronić pracowników przed ryzykiem oraz/lub, o ile możliwe, zmniejszyć.

Oszacowanie profesjonalnego ryzyka wykonuje się następującymi etapami:

 1. Przygotowawcze roboty;
 2. Badanie czynników ryzyka, ustalenie rozmiarów ryzyka, wydanie decyzji o dopuszczalności ryzyka;
 3. Usunięcie ryzyka lub jego zmniejszenie;
 4. Obserwacja ryzyka.

Po ustaleniu czynników ryzyka, wypełniają się kartki ustalenia profesjonalnego ryzyka. Wykwalifikowane specjaliści bezpieczeństwa pracy porównują otrzymane wyniki z ważnymi w Litewskiej Republice normami higieny i technicznymi normami, określają dopuszczalność czynników ryzyka, przygotowują plan środków zmniejszenia oraz/lub usunięcia ryzyka.

Badanie czynników profesjonalnego ryzyka, zgodnie z regulaminami oszacowania profesjonalnego ryzyka, wykonują akredytowane urzędy lub urzędy, posiadające świadectwa atestowania odpowiednich czynników ryzyka.

Po oszacowaniu profesjonalnego ryzyka, Państwo otrzymacie informację:

o stanie warunków bezpieczeństwa pracy i stan warunków pracy w przedsiębiorstwie:

 • jak polepszyć warunki pracy, zgodnie z przedstawionymi wnioskami o profesjonalnym ryzyku;
 • w których miejscach pracy ryzyko jest nie do przyjęcia, a w których dopuszczalne lub tolerowane;
 • gdzie potrzebne wdrożenie środków kolektywnej ochrony lub zaopatrzenie pracowników w osobiste środki ochrony.

PODSTAWOWE  AKTY PRAWNE, UZASADNIAJĄCE OSZACOWANIE PROFESJONALNEGO RYZYKA:

 1. Artykuł 264 Kodeksu pracy (potwierdzony zarządzeniem Nr. IX-926 z dnia 04-06-20012 ). Organizowanie i wykonanie bezpiecznej pracy;
 2. Artykuł Ustawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (potwierdzony zarządzeniem Nr. IX-1672 z dnia 01-07-20013). Obowiązki pracodawcy w utworzeniu bezpiecznych i nieszkodliwych zdrowiu warunków pracy,
 3. Przepisy oszacowania profesjonalnego ryzyka (potwierdzone zarządzeniem Nr. A1-457/V-961 z dnia 25-10-2012);
 4. Z powodu zmiany zarządzenia ministra zdrowia Litewskiej Republiki z dnia 31-maja 2000 r. „O profilaktycznych sprawdzeniach zdrowia w urzędach nadzoru nad zdrowiem” (potwierdzonego zarządzeniem z dnia 29 grudnia 2009 r. Nr. V-1072).

Mieć pytanie? Skontaktuj się z nami:+37068963902lub

Skontaktuj się z nami

* - Pola obowiązkowe