Dokumenty do pracy za granicą

Pomożemy ci zaoszczędzid czas i energię upewniając się, że potrzebne dokumenty są odpowiednio zalegalizowane przed twoim przyjazdem. Przedstawimy ci wymogi prawne, poinformujemy o przetwarzaniu dokumentacji, płaceniu podatków oraz o tym, kiedy i jak zgłaszad wykonywane czynności

Anglija

Podczas pracy na budowie, musisz zapoznad się z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeostwa pracy i mied na to dowód. Przygotujemy i zarejestrujemy cię do testów Zdrowia i Bezpieczeostwa, do których można przystąpid po litewsku, rosyjsku lub angielsku. Pomożemy ci zaoszczędzid czas i środki, żebyś po przyjeździe do kraju miał/-a wymagane dokumenty i mógł zacząd pracowad natychmiast.

Wniosek o Numer NI

Każda osoba chcąca otrzymywad zasiłek w Wielkiej Brytanii musi mied Narodowy Numer Ubezpieczeniowy (eng. NI). Każda osoba dostaje ten numer w wieku 16 lat i zostaje on z nią do kooca życia. Zapiszemy cię, udostępnimy wszystkie potrzebne informacje, żebyś mógł się przygotowad do wywiadu.

Jeśli miałeś/-aś Numer NI, ale go zgubiłeś/-aś i chcesz go odzyskad lub jeśli chcesz zmienid nazwisko (po ślubie lub rozwodzie) – wypełnimy za ciebie niezbędne dokumenty, by zaoszczędzid dla ciebie czas.

Rejestracja Freelancera (Samozatrudnienie)

Jeśli chcesz założyd własną firmę, musisz ją zarejestrowad w Inspektoracie Podatkowym (HMRC). Podczas rejestracji otrzymasz numer  (eng. Unique Tax Reference). Ten numer jest wymagany do pracy jako podwykonawca w branży budowlanej, sprzątaniu, świadczenia prywatnych usług kosmetycznych, naprawy komputerów itp.

Pomożemy ci zarejestrowad twoją działalnośd w Inspektoracie Podatkowym, poinformujemy cię o wymogach prawnych, o tym, jak przygotowad dokumentację, płacid podatki, kiedy i jak zgłaszad prowadzoną działalnośd.

Narodowe kwalifikacje zawodowe

Nie ma oficjalnych instrukcji na temat długości narodowych kwalifikacji zawodowych. Jest to elastyczny, samodzielny program nauki przystosowany do potrzeb różnych ludzi. Zasadniczo jednak wielu młodszych i starszych studentów nabywa poziomy 1 i 2 w ciągu jednego roku, a w ciągu kilku lat nabywają poziom 3, który podwyższa konkurencyjnośd pracownika.

Usługi Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Z Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego ty i twoja rodzina możecie podróżowad swobodnie po całej Unii Europejskiej, także na Litwie, i otrzymad za darmo wymaganą pomoc medyczną w razie wypadku lub choroby podczas podróży. Tak więc nie ryzykuj zdrowia, ani swojego, ani twoich krewnych.

INNE

By założyd własną firmę i zbudowad markę, musisz zarejestrowad swoją działalnośd zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo. Pomożemy ci zaoszczędzid czas i zajmiemy się dokumentacją oraz rejestracją wszystkich wymaganych sprawozdao dotyczących działalności spółki, które należy wysład do Rejestru spółek i Inspektoratu Podatkowego .

Dokumenty do odebrania zasiłku

 1. Zasiłek na dziecko
 2. Zniżka podatkowa na dziecko
 3. Zasiłek macierzyński
 4. Zasiłek wsparcia
 5. Kredyt emerytalny
 6. Renta
 7. Zasiłek mieszkalny

Dokument do pracy za granicą i nasze usługi

 1. Zakładanie firmy za granicą
 2. UTR, rejestracja podatkowa NL
 3. Rejestracja NVQ i CSCS dla skanowania dokumentów i zdalnego odbioru testu
 4. Inne kursy
 5. Badanie wypadków i chorób zawodowych

Mieć pytanie? Skontaktuj się z nami:+37068963902lub

Skontaktuj się z nami

* - Pola obowiązkowe