Bezpieczeństwo pracy

Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników przedsiębiorstwa jest jedną największą Waszą troską, stale wymaga wyłącznej uwagi i odwraca od innych ważnych robót. My proponujemy tą troską podzielić się z nami.

My proponujemy kompleksową obsługę Waszego przedsiębiorstwa - to jest wykonanie funkcji najemnej służby bezpieczeństwa i zdrowia, konsultowanie w kwestiach bezpieczeństwa społecznego i prawa, przygotowanie dokumentów tych dziedzin na podstawie długotrwałej umowy.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z regulaminem artykułu 12 ustawy bezpieczeństwa i zdrowia robotników, w Waszym przedsiębiorstwie jest organizowana służba bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, której funkcje może wykonywać i najemne przedsiębiorstwo.

UMOWA

Z obsługiwanym Przedsiębiorstwem zawiera się umowę, w której są określone zakresy wykonywanych funkcji oraz dodatkowo świadczonych konsultacyjnych usług.

ROZLICZENIA SIĘ

Za wykonanie funkcji przez naszą najemną DSS służbę (w umownym porządku) odpowiedzialny nasz specjalista DSS na piśmie przedstawia sprawozdania powołanej w Waszym Przedsiębiorstwie   INGOS PAVASARIS

osobie, wykonującej koordynację działalności najemnej służby DSS oraz nadzór nad nią (upełnomocnionej przez pracodawcę osobie).

KWALIFIKACJA SPECJALISTÓW

Do świadczenia usług w Waszym przedsiębiorstwie posyłane tylko posiadający odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikację specjaliści. Aby zapewnić ciągłe świadczenie usług do przedsiębiorstwa wyznacza się nie mniej jak dwóch pracowników. Jeden z nich – odpowiedzialny za obsługę przedsiębiorstwa.

Po zawarciu umowy o współpracę, specjaliści naszego przedsiębiorstwa:

Będą organizowali działalność służby bezpieczeństwa i zdrowia;

Będą udzielać konsultacji w kwestiach bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w kwestiach przeciwpożarowych, o problemach prawa pracy;

Pomogą oszacować ryzyko zawodowe; dostosują środki osobistej ochrony;

W przypadku nieszczęśliwego wypadku, organizują badanie, będą analizować, zaproponują środki zapobiegawcze od nieszczęśliwych wypadków w pracy;

Wezmą udział podczas kontroli w przedsiębiorstwie przez państwowe instytucje (w kwestiach bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w kwestiach ochrony przeciwpożarowej), przygotują plan do usunięcia naruszeń, będą reprezentowali interesy przedsiębiorstwa we wspomnianych instytucjach;

Organizują i wykonają nauczanie i atestowanie kierowników pododdziałów, przedstawicieli w problemach bezpieczeństwa i zdrowia pracowników;

Wykonują elektrofizyczne pomiary;

 W przypadku zmiany wymogów aktów prawnych, specjaliści, regularnie odwiedzając przedsiębiorstwo, wykonają poprawki we wspomnianych dokumentach, pomogą w zaopatrzeniu się niezbędnymi formami wypełnienia dokumentów, dziennikami; znaczkami; będą konsultowali w problemach bezpieczeństwa pracy, przygotują dokumenty do kontroli zdrowia pracowników i wykonują sprawdzenie ich zdrowia.

Wykonujemy następujące funkcje służby bezpieczeństwa i zdrowia przedsiębiorstwa:

 • Reprezentacja oraz obrona interesów przedsiębiorstwa w państwowych instytucjach;
 • Konsultacje o zagadnieniach bezpieczeństwa i zdrowia pracowników;
 • Instruktaże o problemach bezpieczeństwa i zdrowia pracowników;
 • Nauczanie pracowników w zagadnieniach bezpieczeństwa i zdrowia;
 • Organizacja, koordynacja, wykonanie oszacowania profesjonalnego ryzyka za dodatkową cenę;
 • Organizowanie sprawdzenia zdrowia pracowników i wykonanie kontroli;
 • Organizowanie wydania osobistych środków ochrony oraz wykonanie kontroli ich użycia;
 • Badanie nieszczęśliwych wypadków oraz chorób zawodowych;
 • Organizowanie, koordynowanie i realizacja środków zapobiegawczych od nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych;
 • Kontrola przestrzegania w przedsiębiorstwie wymogów normowych aktów prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników;
 • Przygotowanie normowych aktów prawnych (dokumentów) w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników;
 • Uczestnictwo w działalności komitetu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo pracy, oferujemy kompleksową obsługę Twojej firmy

Mieć pytanie? Skontaktuj się z nami:+37068963902lub

Skontaktuj się z nami

* - Pola obowiązkowe