BADANIE NIESZCZĘŚLIWEGO PRZY PRACY

UAB "COS.LT" wykwalifikowani specjaliści pomogą Państwu w rozwiązaniu problemów przy badaniu nieszczęśliwego wypadku w pracy, wypełnią wszystkie niezbędne dokumenty i formy:

 • Przy badaniu nieszczęśliwego wypadku jest konieczne:
 • Ustalenie, czy niezmienione miejsce nieszczęśliwego wypadku;
 • Oględziny miejsca nieszczęśliwego wypadku w pracy, zrobić zdjęcia tego miejsca, sporządzić i przedstawić dla badania graficzny materiał;
 • Zapotrzebować słowne i na piśmie pojaśnienia świadków wypadku;
 • Przeanalizować i ocenić profesjonalne przygotowanie poszkodowanego;
 • Przeanalizować materiał o nauczaniu pracownika, jego instruowaniu o problemach bezpieczeństwa i zdrowia pracowników;
 • Ustalić stan narzędzi pracy podczas wypadku;
 • Wyjaśnić, czy pracownik był zaopatrzony w środki ogólnej oraz osobistej ochrony, czy korzystał z nich;
 • Ustalić, czy poszkodowanemu była udzielona pomóc medyczna;
 • Ustalić i oszacować wszystkie przyczyny nieszczęśliwego wypadku;

Potwierdzone kopie aktów materiału badania i nieszczęśliwych wypadków  nie później jak w ciągu trzech dni muszą być wręczone:

 • Pracodawcy poszkodowanego (oryginał);
 • Państwowej inspekcji pracy;
 • Prokuraturze;
 • Poszkodowanemu pracownikowi lub jego rodzinie;
 • Zakładowi ubezpieczeniowemu;
 • Wszystkim zainteresowanym przedsiębiorstwom.

UAB COS.LT pomoże ci w badaniu wypadków przy pracy !!!

Mieć pytanie? Skontaktuj się z nami:+37068963902lub

Skontaktuj się z nami

* - Pola obowiązkowe