"COS LT" ACTIVITIES

We're busy working on the next major addition. Translation will be soon.

UAB “COS LT“ daug paslaugų teikianti,  sparčiai auganti kompanija. Įmonė maža, bet   kokybiškas paslaugas teikiantys “Partneriai“ tai pat yra mūsų darbuotojai.  Šiuo metu, mažiausios kainos principu “COS LT“ siūlo:

Mokymai- suaugusiųjų profesinis mokymas.

70  mokymo programų. Geriausi lektoriai ir mokymosi sąlygos.

Darbo teisė- konsultavimas.

 

Akustiniai matavimai- garso kalsifikavimo protokolas.

Civilinė sauga- konsultavimas, dokumentų rengimas.

Aplinkosauga- dokumentų rengimas. Paraiškų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (TIPK) ar taršos leidimui gauti ar pakeisti rengimas;

 • Atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų rengimas;
 • Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planų rengimas;
 • Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimas;
 • Techninių projektų aplinkosaugos aprašų rengimas;
 • Paraiškų registruotis atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR) rengimas;
 • Paraiškų pavojingų atliekų tvarkymo licencijai išduoti ar koreguoti jos priedą rengimas;

 

Darbuotojų sauga ir sveikata (darbų sauga)- dokumentų rengimas, konsulatavimas

Laboratorijos paslaugos-

 • Tyrimai apšvitai; 
 • Matavimai šiluminės aplinkos (mikroklimato) parametrams nustatyti; 
 • Aukšto dažnio elektromagnetinės spinduliuotės matavimai;
 • Pramoninio dažnio elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų matavimai;  
 • Kompiuterių ir vaizdo terminalu spinduliuotė nustatymas; 
 • Vibracija gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose tyrimas, nustatymas.

 

Gaisrinė sauga- mokymai, instrukcijų rengimas

Poveikio aplinkai vertimas.

Profesinės rizikos tyrimas ir vertinimas- matavimai.

Užsakomieji moksliniai tyrimai.

Įmonių teisė- konsultavimas.

Inžinerinės paslaugos- satinio techninė priežiūra.

 

Atstovavimas darbo ginčų komisijoje- konsulatvimas, patarimai, dokumentų rengimas.

 

IT paslaugos-

individualių verslo sistemų  kūrimas, pritaikymas ir diegimas.

Dokumentų rengimas anglų ir kitomis kalbomis- darbų saugos dokumenų ruošimas anglu kalba, sutartys, sutarčių valdymo sprendimai, atitinkamų dokumentų rengimas anglu kalba.

 

Evakuaciniai planai- evakuacinių planų rengimas.

 

Pašto paslaugos teikėjas- kurjerio paslaugos.

 Video reklamos kūrimas.

 

Kita veikla:

Mokymo kursai užsienyje 15 mokymo programų.  Praktikos egzaminas   EU šalyse, mokymai ir teorija, bei konsultavimas Lietuvoje;

.

 

Informacinio pobūdžio paslaugos:

 Dėl taikaus ginčo sprendimo gerinant darbų saugą- neplaniniai  darbo vietos tikrinimai, bendravimas su darbuotojais  siekant geresnių darbų saugos  rezultatų įmonėje;

Finansių sunkumų turinčioms įmonėms, dėl taikaus ginčo sprendimo- taikaus ginčo sprendimo paieškos tarp darbuotojų ir vadovo iki darbo ginčų komisijos (VDI) isikišimo.

 

 

Tel: (8-620) 47777  E. paštas: info@cos.lt, Internetinė svetainė: : www.cos.lt

Have questions? Contact us:+37068963902or

Contact us

* - Mandatory fields