Šioje svetainėje naudojame slapukus, kurie pagerina ir Jums pritaiko svetainės funkcijas.

Daugiau

Savitarna

Duomenų apsaugą vertiname kaip svarbiausią kiekvieno žmogaus teisę ir rūpinamės jūsų informacijos saugumu. Siekiame jus geriau pažinti, kad galėtume sukurti tik jums skirtus pačius geriausius

UAB "COS LT" pasiūlymus.

 Žinoma čia galite atsisakyti paslaugos:

Spauskite – NESUTINKU  ir  parašykite  info@cos.lt dėl atsisakymo bendradarbiauti.

 

 

 

 

Iš kur gaunami potencialių klientų kontaktai? „Vis mažiau žmonių sutinka bendrauti rinkodaros tikslais, todėl negalėsime atskleisti šio būdo viešai.“ 

Privatumo politika, taikomą verslo klientams, tiekėjams ir partneriams. 

UAB COS LT vadovaujasi duomenų apsaugos reglamentuojamais įstatymais ir prisiima atsakomybę dėl galimų  pažeidimų  vienodos konkurencijos sąlygomis. 

 

 

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (ATPK) baudos:

21414 straipsnis. Neteisėtas asmens duomenų tvarkymas

Asmens duomenų tvarkymas pažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-687, 98.04.07, Žin., 1998, Nr. 40-1065 (98.04.29)

Nr. IX-1995, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-763 (2004-02-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

21415 straipsnis. Neteisėtas valstybės informacinių sistemų duomenų tvarkymas:

Valstybės informacinių sistemų duomenų (išskyrus asmens duomenis) rinkimas, kaupimas, saugojimas, papildymas, keitimas, ištrynimas, taisymas, klasifikavimas, sunaikinimas, teikimas arba atsisakymas juos teikti pažeidžiant informacinių sistemų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus –

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto septyniasdešimt trijų eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto septyniasdešimt trijų iki trijų šimtų keturiasdešimt septynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-687, 98.04.07, Žin., 1998, Nr. 40-1065 (98.04.29)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

21416 straipsnis. Duomenų subjekto teisių pažeidimas:

Duomenų subjekto teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, pažeidimas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-687, 98.04.07, Žin., 1998, Nr. 40-1065 (98.04.29)

Nr. IX-1995, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-763 (2004-02-14)

Nr. XII-1236, 2014-10-16, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15013

 

21417 straipsnis. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymas:

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pareigūnų teisėtų nurodymų duomenų apsaugos srityje, telekomunikacijų srityje nevykdymas, žinomai melagingų duomenų pateikimas arba trukdymas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai atlikti tikrinimus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka –

užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-687, 98.04.07, Žin., 1998, Nr. 40-1065 (98.04.29)

Nr. IX-1995, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-763 (2004-02-14)

Turite klausimų? Susisiekite:+37068963902arba

Susisiekite

* - Būtini laukai