Šioje svetainėje naudojame slapukus, kurie pagerina ir Jums pritaiko svetainės funkcijas.

Daugiau

PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, profesinės rizikos vertinimo nuostatais, darbdavys turi pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, o įgyvendinant šią pareigą, nuo 2004 m. sausio 1 d., privaloma atlikti profesinės rizikos vertinimą – esamo ar galimo rizikos veiksnių poveikio vertinimo procesas, kurio metu identifikuojama esama ar galima rizika, atliekami rizikos tyrimai, nustatoma rizika ir priimamas sprendimas, ar rizika yra priimtina, ar nepriimtina

 

Profesinės rizikos vertinimo tikslas - nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją pašalinti, o jei negalima pašalinti, įdiegti prevencines priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo rizikos ir/arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

Profesinės rizikos vertinimas atliekamas šiais etapais:

 1. Parengiamieji darbai;
 2. Rizikos veiksnių tyrimas, rizikos dydžio nustatymas, sprendimo dėl rizikos priimtinumo priėmimas;
 3. Rizikos pašalinimas ar jos sumažinimas;
 4. Rizikos stebėjimas.

Nustačius rizikos veiksnius pildomos profesinės rizikos nustatymo kortelės. Kvalifikuoti darbų saugos specialistai palygina gautus tyrimų rezultatus su Lietuvos Respublikoje galiojančiomis higienos ir techninėmis normomis, nustato rizikos veiksnių priimtinumą ar nepriimtinumą, parengia rizikos mažinimo ir/ar šalinimo priemonių planą.

Profesinės rizikos veiksnių tyrimus, vadovaujantis profesinės rizikos vertinimo nuostatais, atlieka akredituotos įstaigos, arba įstaigos, turinčios atestavimo atitinkamų rizikos veiksnių tyrimui pažymėjimus.

Atlikus profesinės rizikos vertinimą Jūs sužinosite:

 • Realią darbų saugos ir darbo sąlygų būklę įmonėje;
 • Kaip gerinti darbo sąlygas pagal pateiktas profesinės rizikos vertinimo išvadas;
 • Kuriose darbo vietose rizika nepriimtina, o kuriose priimtina ar toleruotina;
 • Kur reikia įdiegti kolektyvines apsaugos priemones ar darbuotojus aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI GRINDŽIANTYS PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMĄ:

 1. Darbo kodeksas (patvirtintas  2002-06-04, įsakymu Nr. IX-926) 264 straipsnis. Saugaus darbo organizavimas ir vykdymas;
 2. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (patvirtintas  2003-07-01, įsakymu Nr. IX-1672) 25 straipsnis. Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;
 3. Profesinės rizikos vertinimo nuostatai(patvirtinti 2012-10-25, įsakymu Nr. A1-457/V-961);
 4. Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. Gegužės 31 d. Įsakymo nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo (patvirtinti 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1072).

Turite klausimų? Susisiekite:+37068963902arba

Susisiekite

* - Būtini laukai