Šioje svetainėje naudojame slapukus, kurie pagerina ir Jums pritaiko svetainės funkcijas.

Daugiau

Darbų Sauga

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas yra vienas didžiausių Jūsų rūpesčių, nuolat reikalauja išskirtinio dėmesio ir Jus atitraukia nuo kitų svarbių darbų. Mes siūlome šiais rūpesčiais pasidalinti su mumis.

Mes siūlome Jūsų įmonės kompleksinį aptarnavimą - tai samdomos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas, konsultavimas priešgaisrinės, civilinės saugos ir darbo teisės klausimais, šių sričių dokumentacijos rengimas ilgalaikės sutarties pagrindu.

TEISINIS PAGRINDAS

Remiantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 12 str. nuostatomis Jūsų Įmonėje steigiama Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba, kurios funkcijas gali vykdyti ir samdoma įmonė.

SUTARTIS

Su aptarnaujama Įmone pasirašoma sutartis, kurioje nustatoma samdomos DSS tarnybos funkcijų vykdymo ir papildomų konsultacinių paslaugų teikimo apimtys.

ATSISKAITYMAI

Už sutartinių samdomos DSS tarnybos funkcijų vykdymą (susitarta tvarka) atsakingas mūsų DSS specialistas raštu teikia ataskaitas Jūsų Įmonėje paskirtam įgaliotam asmeniui, vykdančiam samdomos DSS tarnybos veiklos koordinavimą ir jos priežiūrą (darbdavio įgaliotam asmeniui).

SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJA

Paslaugų teikimui Jūsų įmonėje skiriami tik turintys atitinkamą patirtį ir kvalifikaciją mūsų specialistai. Kad užtikrintumėme nepertraukiamą paslaugų teikimą darbui įmonėje skiriami ne mažiau kaip du mūsų darbuotojai. Vienas jų paskiriamas atsakingu už įmonės aptarnavimą.

Pasirašius bendradarbiavimo sutartį, mūsų įmonės specialistai:

Organizuos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos veiklą;

Konsultuos darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos klausimais, darbo teisės klausimais;

Padės įvertinti profesinę riziką; parinks asmenines apsaugos priemones;

Įvykus nelaimingam atsitikimui, organizuos tyrimą, analizuos,Pasiūlys nelaimingų atsitikimų darbe prevencines priemones;

Dalyvaus tikrinant įmonę valstybinėms institucijoms (darbuotojų saugos ir sveikatos priešgaisrinės saugos klausimais), paruoš planą pažeidimų šalinimui, atstovaus bendrovės interesus minėtose institucijose;

Organizuos ir praves padalinių vadovų, darbuotojų atstovų mokymą bei atestavimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;

Pasikeitus teisės aktų reikalavimams, specialistai reguliariai lankydamiesi įmonėje, atliks minėtų dokumentų taisymus, padės apsirūpinti reikalingomis dokumentų pildymo formomis , žurnalais,

ženklais; konsultuos darbo saugos klausimais; ruoš dokumentus darbuotojų sveikatos tikrinimui ir vykdys jų kontrolę.

Vykdome šias įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas:

 • įmonės interesų atstovavimas ir gynimas valstybės institucijose;
 • konsultacijos darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimas;
 • darbuotojų mokymas saugos ir sveikatos klausimais;
 • profesinės rizikos vertinimo organizavimas, koordinavimas , atlikimas už papildoma kaina;
 • darbuotojų sveikatos patikrinimo organizavimas ir kontrolės vykdymas;
 • asmeninių apsauginių priemonių išdavimo organizavimas ir jų naudojimo kontrolės vykdymas;
 • nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų tyrimas;
 • nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencinių priemonių rengimas, koordinavimas ir įgyvendinimas;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymosi įmonėje kontrolė;
 • įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų (dokumentų) rengimas;
 • dalyvavimas įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veikloje.

Darbų Sauga, siūlome Jūsų įmonės kompleksinį aptarnavimą

Turite klausimų? Susisiekite:+37068963902arba

Susisiekite

* - Būtini laukai